Evaluatie ontslagrecht

dragstra advocatuur arbeidsrecht

‘Eenvoudiger, sneller, rechtvaardiger en goedkoper’. Dat zou het nieuwe ontslagrecht worden. Een vast contract werd minder vast en ‘flex werd minder flex’. Maar hoe is het in de praktijk? De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is inmiddels meer dan een jaar van kracht. Uit een grootschalig evaluatieonderzoek blijkt dat de meeste doelstellingen niet zijn behaald. Eén doel  is wel bereikt; het verlagen van de ontslagvergoeding. Voor de kantonrechtersformule zijn de transitievergoeding en billijke vergoeding in de plaats gekomen. En dat pakt in zowel procedures als bij schikkingen lager uit. Maar eenvoudiger, sneller en rechtvaardiger is het nieuwe ontslagrecht niet. Volgens de verantwoordelijke minister Lodewijk Asscher is het te vroeg voor conclusies. Wordt vervolgd dus.