Wet doorstroming huurmarkt, een revolutie?

woonruimte

Wordt de huurder van woonruimte nog wel beschermd? Met ingang van 1 juli 2016 mag een woning tijdelijk worden verhuurd. Bij zelfstandige woonruimte kan een huurovereenkomst voor een periode van maximaal twee jaar worden gesloten. De verhuurder heeft de zekerheid dat de overeenkomst eindigt na het verstrijken van de afgesproken contractsperiode. Een schriftelijke kennisgeving uiterlijk een maand voor de afloop (maar niet eerder dan drie maanden ervoor) volstaat. Andere opzeggingsformaliteiten zijn er niet. De huurder hoeft de contractsperiode niet uit te zitten en mag tussentijds opzeggen.  Juristen raken er niet over uitgesproken. ‘Een ware aardverschuiving’ zegt de een, ‘de bijl aan de wortel van de huurbescherming’ zegt de ander. Dat het een vergaande verruiming van de mogelijkheden in het huurrecht is, is zeker.