Aanzegging bij het eindigen van tijdelijke verhuur

Met de introductie van de tijdelijke verhuur van woonruimte, zijn de mogelijkheden voor verhuurders aanzienlijk verruimd. Maar door de nieuwe en strikte regels konden procedures niet uitblijven. Inmiddels zijn de eerste vonnissen verschenen. Het beeld in de jurisprudentie is dat de regels streng worden toegepast. Eén ding is duidelijk; een correcte en tijdige aanzegging van het eindigen van de huur is cruciaal. Het kan echt op een enkele dag aankomen. Een overzicht van de rechtspraak.
• Rb. Zeeland-West-Brabant (Voorzieningenrechter) 10 januari 2018; de kennisgeving van beëindiging was twee dagen te vroeg verzonden, en een daarop volgende brief te laat. De kantonrechter overweegt dat er sprake is van een verzuim dat niet kan worden hersteld. Een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid en een analoge verwijzing naar het arbeidsrecht worden gepasseerd. De conclusie is dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd.
• Rb. Overijssel (Voorzieningenrechter) 5 december 2017; een huurcontract voor twee jaar met gewone huurbescherming wordt naadloos opgevolgd door een tijdelijke overeenkomst. De rechter gaat uit van huurbescherming en wijst de ontruimingsvordering af, met de overweging dat de wetgever heeft willen voorkomen dat huurders worden geconfronteerd met een reeks van tijdelijke overeenkomsten. Anders dan in bovenstaande casus ontleent de kantonrechter een argument aan – de zogeheten Ragetlie-regel in – het arbeidsrecht, omdat “wonen net als werken een essentieel onderdeel is van ieders leven”.
• Rb. Limburg (kantonrechter) 22 november 2017; uit het feit dat een huurcontract voor een half jaar is gesloten, leidt de kantonrechter af dat is bedoeld om een tijdelijke overeenkomst aan te gaan, ook al wijzen de van toepassing verklaarde algemene bepalingen niet in die richting.
• Rb. Midden-Nederland (kantonrechter Amersfoort) 20 september 2017; schriftelijk informeren dat de tijdelijke huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt, kan per e-mail. In deze casus werd de ontvangst van het e-mailbericht betwist, waarop de ontruiming in kort geding strandde.
• Rb. Noord-Nederland (kantonrechter Leeuwarden) 29 augustus 2017; de rechter neemt ambtshalve een tijdelijke huurovereenkomst aan, die naar zijn oordeel rechtsgeldig per e-mail door de huurder (tussentijds) is opgezegd.
• Rb. Midden-Nederland (kantonrechter Almere) 16 mei 2017; in deze casus is de kennisgeving een dag te laat verzonden. De kort geding rechter oordeelt dat de huurder erop mocht vertrouwen dat verhuurder de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wenst voort te zetten en kennelijk geen gebruik wenste te maken van de mogelijkheid om de huurovereenkomst van rechtswege te laten eindigen op de overeengekomen datum. De vordering tot ontruiming wordt daarom afgewezen.